Gedicht

Ternauwernood Besloot De dood De menigte Te sparen.

Hij had Voor die dag Genoeg Gedood, Genoeg Lijken Kunnen Vergaren
Hieronimus Treurniet