Gedicht

Is er nog enig Trefwoord over Dat niet Overtroffen Wordt Door de Doelgerichte Treffers Weggeschoten uit Ginds fort?