Gedicht

Terneuzen en Sas van Gent Verhouden zich Tot elkaar Als Tjietjerksteradeel Tot Breda!