Gedragscode

Er moet een gedragscode komen voor werknemers van Heineken die zich uitlaten over negers in een reclamespotje. Er moet een gedragscode komen voor Shell- directeuren die niet beseffen dat actiegroepen gelijk hebben als ze veroordelen dat Shell schadelijk is voor het milieu en omgaat met misdadige regimes. Er moet een gedragscode komen voor koninklijke jagers. Er moet een gedragscode komen voor politici die tendentieuze en/of racistische uitspraken doen.

Wat houdt die gedragscode in? Toetsing van daden en uitspraken door een onafhankelijke commissie aan de hand van een aantal regels die het fatsoen weergeven waaraan moet worden voldaan. De commissie heeft tevens de bevoegdheid om te beslissen over het al dan niet handhaven van de desbetreffende functionaris.
U vraagt zich misschien af hoe ik zo dom kom dat ik een aparte gedragscode met een aparte commissie en aparte bevoegdheden voorstel? Dat is in navolging van de stomme opmerkingen van de Shell-directeur. Als zo'n functionaris niet weet dat we in een democratie met spelregels leven, waarom zou ik dat dan wel moeten weten. Als hij niet weet dat er onafhankelijke rechters bestaan, hoeft hij zich niet aan regels te houden omdat hij niet weet dat er reeds toetsing plaats kan vinden. De Shell-directeur moet op staande voet ontslagen worden omdat hij verkeerde uitspraken doet en geen begrip en geen oog heeft voor de gevolgen van zijn bedrijfsvoering.
De Heineken-man vliegt er ook uit, net als Bolkestein. Omdat ik zo dol ben op de monarchie, krijgt prins Willem Alexander een kleine waarschuwing en moet hij beloven dat hij niet meer op beestjes zal schieten. Ook niet als hij Mijn Koning is.