Deze week is het bal op het Paleis op de Dam. Een representatieve dwarsdoorsnede van de gehele monarchale wereldbevolking staat ingetekend voor de marathon aan feestelijke activiteiten rondom het huwelijk van reservekoning Constantijn en zijn bruid Laurentien Brink horst. De huwelijksplechtigheid zelf, volgende week, zal worden voltrokken in Den Haag, maar het gehele daaraan voorafgaande party-gebeuren is toch naar de hoofdstad verschoven, waarschijnlijk als grote repetitie voor het maximale huwelijk dat begin volgend jaar volgt.

Amsterdam staat niet echt te trappelen om te dienen als speeltuin van Oranje. Eerder liet de Amsterdamse politietop al weten te vrezen voor een herhaling van 30 april 1980 als Willem-Alexander en Máxima per se in de hoofdstad zouden willen trouwen. En ook het vooruitzicht om de Amsterdamse binnenstad een week lang om te toveren tot veiligheidszone teneinde de gasten van Constantijn en Laurentien in alle rust te kunnen laten walsen, is voor velen ten stadhuize geen aanlokkelijk perspectief.

In elk geval liet Job Cohen zich in de wandelgangen van het stadhuis ontvallen weliswaar voor het Constantijn-bal te zijn uitgenodigd, maar hield hij nog in beraad of hij ook aan die uitnodiging gehoor zal geven.

Cohen loopt dan ook rond met een kingsize Oranje-trauma. Koninginnedag 2001 was zijn vuurdoop als burgemeester en ontrolde zich geheel naar de regels van Murphy’s law: alles wat fout kon gaan, liep fout. Ingeklemd tussen het door stakingen platgelegde Centraal Station en de traangaswolken van de Mobiele Eenheid werden de feestvierende massa’s het kind van de rekening van een serie logistieke blunders.

Inmiddels moet Cohen nachtmerries hebben van het worst case-scenario inzake Máxima’s entree in het Oranje-pantheon en zal hij met lede ogen hebben toegezien hoe Willem-Alexander het aanbod afsloeg van de premier van Saba om zijn huwelijk op de Antillen te doen voltrekken.

Het laat onverlet dat Koninginnedag 2001 ook een zonzijde had. Vanwege het MKZ-virus werd het feest dit jaar zonder koningin gevierd, hetgeen de pret in de meeste gevallen niet mocht drukken. Waarom nu niet meteen verder geëxperimenteerd en het gehele evenement in 2002 niet alleen zonder vorstin vieren, maar ook nog eens een dagje later? Krijgt Nederland toch nog een fatsoenlijke 1 mei-viering. Na het eerste homohuwelijk dient zich hier opnieuw een kans aan voor Job Cohen om zich te profileren als ware Amsterdamse burgervader.