Van Leeuwen vond in het Nationaal Archief het dossier van Johan Ording, de grootvader van Wilders. Ording was adjunct-directeur financieel toezicht in Oost-Java, waar hij trouwde met Johanna Meijer, afkomstig uit een bekende joods-Indische familie. In 1934 werd hij ontslagen wegens ‘ernstig wangedrag’ en werd zijn terugkeer naar Nederlands-Indië – hij was op verlof in Nederland – niet vergoed. Ook kreeg hij geen pensioen, waardoor het gezin in grote financiële moeilijkheden kwam. Het kan niet anders, aldus Van Leeuwen, of deze wrange gebeurtenissen hebben diepe sporen achtergelaten in de familie.

Over de familieachtergrond van Geert Wilders is weinig bekend, niet in de laatste plaats omdat hij daar zelf terughoudend over is en soms zelfs de feiten verdraait. Lizzy van Leeuwen betoogt deze week in De Groene Amsterdammer dat Wilders’ politieke grondslag deels is gelegen in zijn Indische achtergrond. ‘Het haar van Wilders is een politiek symptoom dat ten onrechte niet serieus wordt genomen.’

Lizzy van Leeuwen schreef onder meer Ons Indisch erfgoed: Zestig jaar strijd om cultuur en identiteit (Bert Bakker 2008), waarin zij aantoonde dat identiteitsvervreemding en gevoelens van displacedness niet ongebruikelijk zijn binnen de Indische gemeenschap. Ze gaan, volgens haar, ook voor Wilders op. Ook constateert zij ‘dat Wilders op veel punten bijval vindt in de eerste generatie Indische Nederlanders – van totok- (blank) maar vooral van Indo- (gemengde) kant.’


Klik hier voor het artikel: Wreker van zijn Indische grootouders