Brandweerlieden zoeken op 13 mei 2000 in Enschede tussen de puinhopen naar slachtoffers.

Uit het rapport blijkt dat onschuldigen zijn gestraft en dat het juist de overheid was die nalatig is geweest en waarheidsvinding heeft tegengewerkt. De Groene Amsterdammer maakte op basis daarvan een reconstructie.

Van Buitenen heeft zijn rapport ruim een jaar geleden al vertrouwelijk gedeeld met de Tweede Kamer en met de top van het OM, zonder resultaat. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) maar die wees dat verzoek af. Sindsdien is het stil.

In oktober deed Van Buitenen samen met Bakker, de oud-directeur van S.E. Fireworks, een klokkenluider bij de recherche en een weduwe van een omgekomen brandweerman aangifte tegen verschillende overheden. Het OM moet er nog steeds een beslissing over nemen. Tot nog toe beriep de overheid zich altijd op het Pikmeer-arrest, dat stelt dat ambtenaren niet kunnen worden vervolgd voor strafbare feiten begaan tijdens uitoefening van specifieke overheidstaken.

Om te voorkomen dat ook deze aangifte weer in de la verdwijnt, heeft Van Buitenen nu besloten om dan maar alles openbaar te maken. Vanaf vandaag, op de twintigste herdenkingsdag van de ramp, staan zowel zijn onderzoek als zijn aangifte online, inclusief alle namen. Het risico van een aanklacht wegens smaad neemt hij op de koop toe. ‘Ik weet dat dit provocerend is, maar er is geen andere optie. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat ze niet alle kikkers meer terug in de pan krijgen.’


Lees ook: