Er worden acties gevoerd om te zorgen dat de mensheid zichzelf iets langzamer vernietigt door het milieu iets langzamer kapot te laten gaan. En wat doen Shell en Esso? De zee vervuilen op een onherstelbare manier. Tegelijkertijd maken ze reclame voor loodvrije benzine.
In het kader van datzelfde milieu en de opstoppingen in ons land steunen leden van het kabinet de gedachte dat mensen de auto uit moeten en het openbaar vervoer in. Tegelijkertijd wordt moeiteloos de uitbreiding van Schiphol gesteund. Meer vliegtuigen: dat helpt! We moeten ons huisvuil scheiden en gedeeltes naar de glas- en papierbak brengen. Die worden niet vaak genoeg geleegd, zodat er een smerige puinhoop rond die bakken ontstaat waar mensen dan weer mee gaan rotzooien.
Iedereen heeft ook in zijn directe omgeving voorbeelden van dingen die tegenstrijdig zijn, of het nu gaat om vergunningen, parkeren, milieu of grote overheidsvoorstellen. De mondigheid van de burger plus de informatie die tot hem komt, maken dat de burger die tegenstrijdigheden merkt, doorziet en voelt.
Daarin zit de kloof tussen politiek en burger, in de geloofwaardigheid en dus in het vertrouwen. Het zal wel weer goed komen, omdat bestuurders op een andere wijze zullen moeten gaan nadenken en voorstellen doen. Er zal een andere bestuurscultuur gaan ontstaan, die gericht is op burgers in al hun hoedanigheden. Leve het volk!