Welk boek maakt je gelukkig?

Gelukkige Lezers

Een simpele vraag aan de vaste medewerkers van Dichters & Denkers, die sommigen terugvoerde naar de oermomenten van geluk – nog geen weet hebbende van Schrijvers of Literatuur, maar des te meer van roversdochters en cowboys – en voor anderen aanleiding was zich te bezinnen op welk boek nu al hun leven lang een lichtend baken is. Opmerkelijk: iedereen wist welk boek in aanmerking kwam voor ‘het gelukkige boek’ en dat leverde geen enkele doublure op. Wel veel verrassingen.