Gentechnologie

In het artikel ‘Ondieren’ in De Groene van 5 juni geeft Aart Brouwer zijn visie op de hedendaagse gentechnologie naar aanleiding van de tentoonstelling Hybrids in Amsterdam, waar het gegeven van de hybride in al zijn mythologische en wetenschappelijke gestalten wordt uitgebeeld. Volgens Brouwer appelleren de produkten van de hedendaagse gentechnologie niet aan mythologische of allegorische voorstellingen, omdat ze volstrekt functioneel zijn.

Zo zou de gentechnologie het dier van zijn eigenheid beroven en het tot een ding reduceren. De beste illustratie daarvan is volgens Brouwer de stier Herman.
Volgens Brouwer was Hermans leven al sinds zijn geboorte een lijdensweg en staat hij nu al ‘vijf jaar dik, kreupel en buitengewoon knorrig voor zijn leeftijd’ in volstrekte afzondering in zijn box. Brouwer baseert deze beweringen niet op eigen bevindingen, maar op een ongenuanceerd boek van twee Nieuwe Revu-medewerkers.
In tegenstelling tot wat in dat boek wordt gesuggereerd, wijzen uitvoerige, nog steeds voortgezette onderzoeken door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Natuuurbeheer en Visserij uit dat Herman alsmede zijn nakomelingen volstrekt gezond zijn en op geen enkele manier lijden.
Onlangs heeft minister Van Aartsen van Landbouw te kennen gegeven dat stier Herman mag blijven voortleven. Als Herman inderdaad zou lijden, zou de minister dat nooit hebben toegestaan.
Vanzelfsprekend is Brouwer van harte welkom op onze boerderij, zodat hij zelf een oordeel over de gezondheid en het welzijn van Herman kan vormen.
Leiden, IR. GEORGE J. M. HERSBACH, Pharming Health Care Pruducts