De verhevenste aller gewaarwordingen

Op 27 maart 1890 besprak Gerard von Brucken Fock in De Groene Amsterdammer de eerste uitvoering van Wagners Tristan und Isolde in Nederland. ‘Een opeenstapeling van nonsens’, schreef hij, en dat een toverdrank de noodlottige liefde veroorzaakt noemde hij ‘onbeschaamd’: ‘Dat men de verhevenste aller gewaarwordingen direct verklaart uit een werking van de spijsverteringsorganen, dit is in de hoogste mate walgelijk.’ Tristan und Isolde heeft die vinnige kritiek glansrijk overleefd. De opera vormt het hart van het Gergiev Festival, waaraan De Groene Amsterdammer ook dit jaar met veel genoegen verbonden is. De Groene Amsterdammer bestaat dit

jaar 130 jaar. De eigenzinnige geest van mensen als Von Brucken Fock heerst nog altijd in het blad – maar nu zijn het Bas van Putten en Joke Hermsen die Wagner monter de maat nemen. Ook Martin van Amerongen laat, postuum, nog eens zijn floret blinken. Wij bevelen deze bijlage en het GergievFestival van harte bij u aan.

Koen Kleijn
Hoofdredacteur a.i.