Dagelijks bieden we op groene.nl een combinatie van columns en web-only artikelen, aangevuld met de beste stukken uit de papieren edities van ons weekblad. Voor de duizenden lezers die groene.nl dagelijks bezoeken, is de site een baken van vrijzinnige meningsvorming op het gebied van politiek, maatschappij, cultuur en literatuur.

De webredactie coördineert en beheert de digitale edities, het Groene-LAB voor journalistiek talent, de online abonnementswerving, het archief, en sociale media. Als stagiair ondersteun je de webredactie op al deze gebieden en maak je kennis met zowel de redactionele kant als de bedrijfsmatige kant van digitaal publiceren. Je taken liggen vooral op het webredactionele vlak (bijvoorbeeld stukken en nummers publiceren) en bij het vergroten van de zichtbaarheid van De Groene op de sociale media. Daarnaast is er ruimte om zelf bijdragen te leveren aan vaste rubrieken zoals de Vijf Beste. De webstagiair is wekelijks aanwezig bij de redactievergadering.

Affiniteit met De Groene is een voorwaarde. Ervaring met een cms (bijvoorbeeld Wordpress) of beheer van een website of blog is een pre, net zoals handigheid met Facebook, Twitter en Photoshop. Stagiairs die op strategisch niveau willen meedenken over het vergroten van de relevantie van groene.nl in het publieke debat verdienen de voorkeur.

Wil jij een actieve rol spelen in het versterken van de online aanwezigheid van het oudste opinieweekblad van Nederland? Meld je dan voor eind juli aan door middel van een mail met motivatie en cv naar Jelmer Mommers, mommers@groene.nl.