Want hoewel de Stapel-affaire álles slaat, is hij niet de eerste - ook Sigmund Freud permitteerde zich wetenschappelijke vrijheden om zijn theorieën rond te krijgen - en dus ook niet de laatste. Binnen elke ondernemende universiteit werken ijdele ego’s in relatieve eenzaamheid aan het opkrikken van hun reputatie. Je kunt er donder op zeggen dat er naast high profile-figuren met een idioot hoog aantal publicaties (Stapel: in twintig jaar 130 artikelen en 24 hoofdstukken in boeken. Poldermans werkte in zestien jaar mee aan vijfhonderd artikelen) ook ‘stille willies’ creatief knutselen met gegevens. Uit een Amerikaans onderzoek, in 2008 gepubliceerd in Nature, bleek inderdaad dat fraude op veel grotere schaal plaatsvindt dan zichtbaar is. Veel gevallen krijgen intern een koninklijke oplossing aangeboden om het imago van een faculteit niet te schaden. Oplichten gebeurt vaker door hoogleraren dan door de mindere goden. Over Nederland zijn geen cijfers bekend.

Duidelijk is dat wetenschappers niet anders zijn dan mensen in andere beroepen, waarbij geldt dat hoe minder interne controle en extern toezicht er is, hoe meer ruimte er bestaat om het niet nauw te nemen met de regels. Niemand kijkt meer op van fraude in de bouwwereld of in sectoren met grote financiële belangen. Het schokt des te meer dat het óók gebeurt in de heilige hallen der wetenschap waar het immateriële product plausibele en reproduceerbare kennis is. Stapel brengt, behalve voor diens eigen toch al vage vakgebied, grote schade toe aan het publieke vertrouwen in de wetenschap.

Maar het is niet terecht om ‘de’ wetenschap nu af te serveren als een bende oplichters, zoals het ook onterecht is om à la Fortuyn en Wilders te roepen dat op het Haagse Binnenhof alleen maar technocraten werken, alle rechters in een tunnel zitten, en alle medisch specialisten meer op het golfveld staan dan in de spreekkamer zitten. Wél moet er een grote loep komen op de werkwijze van de individuele onderzoeker. Binnen het (pas) in 2003 opgerichte Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (Lowi) is discussie over een transparant systeem voor het uitwisselen en archiveren van data. Maar hoe voorkom je weer dat iemand ervandoor gaat met andermans zorgvuldig en tijdrovend vergaard materiaal? De academische wereld zit vol haantjes en haaien. Tegelijk is het not done om gezonde twijfel jegens elkaars werk te uiten. Stapel kon jarenlang solozeilen en publiceerde met een frequentie waarbij iedere serieuze collega zijn wenkbrauwen had moeten optrekken. Steekproeven doen zoals de belastingdienst kan een preventief effect hebben op knoeiers in spe. En de crux is: in eenzaamheid data verzamelen en pas bij de analyse ervan samenwerken.