James Wood (1965) is een van de prominentste literatuurcritici in de Engelstalige wereld. Hij schrijft voor de The New Yorker en de London Review of Books en is als hoogleraar literaire kritiek verbonden aan Harvard. In Nederland is Wood vooral bekend als auteur van het boek How Fiction Works (2008), waarin hij aan de hand van voorbeelden uit de literatuur de werking van fictie ontleedt.

In deze lezing, met de titel ‘Serious Noticing: Life, Death, Detail’, laat James Wood zijn licht schijnen over uiteenlopende werken uit de wereldliteratuur – o.a. Tsjechov, Saul Bellow, Tolstoj en Knausgård komen aan bod – maar ook over zijn eigen leven en jeugdherinneringen. Aan de hand hiervan toont hij dat een aandachtige blik en een scherp oog voor alledaagse details noodzakelijk zijn, niet alleen voor goede literatuur, maar evenzeer voor een goed leven.

De avond wordt ingeleid door Willem Otterspeer, historicus en biograaf van W.F. Hermans. Na afloop van de lezing gaat James Wood in gesprek met Adriaan van Dis en Willem Otterspeer.

11 december 2014 | Aanvang 20:00 | Kaarten via rodehoed.nl

Zie ook hetFacebook-evenement

Volgende week verschijnt in De Groene Amsterdammer een interview van James Wood.