God

Als oud-Stramproyenaar las ik met een speciaal soort belangstelling de reportage over mijn geboortedorp in De Groene van 14 december. Ik zou het volgende willen opmerken: mensen met een Van Amerongen-gezicht moeten niet losjes leuteren over een ‘muisgrijs gezicht’ van een kloosterzuster! Je zult wel grijs wegtrekken als je plotseling geconfronteerd wordt met het facsimile van een groter soort van de species.
Tilburg, P. SCHREURS
(Noot van de redactie: Het artikel was geschreven door Arthur van Amerongen - geen familie van de hoofdredacteur.)