God

Wat is er ‘in godsnaam’ met het geestelijk welzijn van De Groene Amsterdammer aan de hand wanneer zij, in haar afweging een themanummer samen te stellen, de voorkeur geeft aan God boven het meer voor de hand liggende seculiere antwoord daarop? Vermoedende dat een en ander wel iets met Kerstmis te maken zal hebben, mag men van een opinie"rend weekblad als De Groene een minder archaische themakeuze verwachten. De onderhavige Groene heb ik, op een enkel athei"stisch getint artikel na, snel naar het oud papier verbannen, iets wat andere mummers van dit weekblad zelden overkomt. Even dacht ik nog een nummer van Hervormd Nederland in handen te hebben, maar realiseerde me dat dat magazine nu juist wel voor secularisatie als thema zou hebben gekozen.

Een gevolg heeft de God-special toch nog gehad: ik begon uit pure recalcitrantie Nietzsches De antichrist te lezen, om vervolgens te concluderen dat ik gelijk had: ‘Tot het christendom word je niet bekeerd - je moet er ziek genoeg voor zijn.’
Tot slot wil ik nog even wijzen op een omissie van formaat: ik miste node aandacht voor een club die de godsdienst altijd als een dogmatisch en ondemocratisch gedrocht bestreden heeft: de goede, oude atheistische vereniging De Vrije Gedachte. Trouwens, dat bestrijden, dat doet deze vereniging uit 1856 nog steeds!
Bennebroek, JAN SLEEGERS