God

Good old Mozes bracht het al gebeiteld: je moet Zijn Naam niet ijdel gebruiken. Dat slaat natuurlijk niet op het relatief onschuldige gevloek dat ieder welopgevoed mens wel eens ontglipt. Nee, dat slaat op het theologische getheoretiseer dat ieder welopgeleid mens zo nu en dan pleegt uit te braken. Vruchteloos, helaas. Lao Tse tekende ervoor op bamboe: wie kent, spreekt niet, en andersom.

De laatste Groene van 1994 maakte dit oude adagium weer helemaal waar. Noem het theologie, noem het filosofie, psychologie, sociologie, politiek of wat dan ook, maar noem het niet God. Die Grote Ziel heeft daar verdomd weinig mee van doen.
In ieder geval is het een leuke mijlpaal voor De Groene: het meest seculiere nummer in 118 jaar!
Amsterdam, HANS BENNING