Maar goed, de missie van de EO is dus nog steeds in Knevels woorden ‘dat alle mensen moeten gaan geloven in de Heer Jezus Christus en dat ze dan gered zullen worden van de ondergang’. Dat impliceert dat wie niet gelooft, de hel wacht. Ook die Koerdische kindertjes die, opgejaagd door Saddam Hoessein, door kou en honger omkomen? vroeg ik eens aan een evangelist voor het Amsterdamse Centraal Station. Ja, ook die, ze zijn immers moslim. God wil het, ik niet, voegde hij er nog aan toe.
Vreemd bij mensen als Knevel vind ik altijd hun verhouding tot joden en Israel. Vaak vind je in hun kringen de meest fanatieke verdedigers van Israel, terwijl dat toch een land is waar zending niet erg op prijs wordt gesteld. Misschien is dat ook niet nodig, want veel mensen bij de EO geloven volgens Knevel dat de joden zich uiteindelijk toch tot de Messias zullen bekeren. Tijdens een paneldiscussie bij de EO over dit onderwerp hoorde ik iemand beschrijven hoe dat zal plaatsvinden. ‘De sluier van onwetendheid die God nu over de joden heeft gelegd en waardoor ze Jezus niet erkennen, wordt op de Dag des Oordeels in een ruk weggenomen. Hierdoor zullen alle joden die ooit geleefd hebben in een klap alsnog Jezus erkennen als hun verlosser en kunnen ze toch nog gered worden.’ Bij de EO kun je dus als jood een potje breken. Niet in Jezus geloven en toch, weliswaar op het laatste nippertje, gered worden.
Amsterdam, JOS VAN DER PANNE