Decennia lang leek de secularisering logisch en onstuitbaar. De kerken liepen leeg, de priesterstand kromp, dominees werden sociale werkers, theologen bewezen de onzin van het geloof, de confessionele politiek verloor haar aanhang, de religie trok zich terug in een smalle strook Nederland die van Spakenburg naar Westkapelle liep. Niemand die zich er ongerust over maakte. Het was allemaal heel vanzelfsprekend.
Waarom is aan die trend een eind gekomen? Waar komt die desecularisering van nu ineens vandaan?
Een symptoom. Op VN’s top-tien van non-fictieboeken werden onlangs de drie bovenste plaatsen bezet door Kuiterts Jezus’ nalatenschap, Walsch’ Een ongewoon gesprek met God en Ter Lindens Het verhaal gaat. Drie boeken met christelijke thema’s.
En dan is nog niet eens de superseller Werk in uitvoering verdisconteerd, de eerste proeven van een nieuwe bijbelvertaling, waarvan binnen een week de hele eerste oplage van achtduizend stuks de winkels uit vloog.
In de boekenbranche is religie big business geworden. En dan niet op de manier waarop het thema God anderhalf jaar geleden in de boekenweek werd gehanteerd. Toen kregen alleen notoir goddeloze schrijvers de gelegenheid hun blasfemische visies op de Allerhoogste te ventileren. In het licht van de recente godshausse waren het de laatste antireligieuze stuiptrekkingen van een stel doorgeschoten secularisten.
Nee, in de religieuze boekenvloed van de laatste tijd gaat het heel serieus om de waarheid en zuiverheid van Gods Woord. Sprak Jezus echt in Gods Naam (Kuitert)? Wat betekent Zijn Woord voor mensen van nu (Ter Linden)? Hoe zou God Zelve het in het Nederlands hebben gezegd (de nieuwe bijbelvertaling)? Wat zou God zeggen als Hij nu had geleefd (Walsch)?
En het kan nog gekker. Volgend jaar komt Ankh-Hermes, de uitgeverij voor de Nieuwe Tijd, met een twaalfhonderd pagina’s lang typoscript van de levenswijsheden van Jezus, zoals Hij die dicteerde aan Helen Schucman. Na de oplichterij van Neale Donald Walsch, die beweerde dat zijn pen door God werd bewogen, is er nu een gek opgestaan die ons wijsmaakt dat zij door Gods Zoon is ingefluisterd. De door millenniumzenuwen verzwakte VN-lezers zullen massaal naar de boekhandel rennen en dik honderd gulden neertellen voor deze doorzichtige flessetrekkerij.
Het moet nu! Voor het te laat is! Nederland is toe aan een Groot Antireligieus Offensief. Het initiatief moet komen van een Antireligieus Genootschap waarin vooraanstaande godloochenaars uit de wereld van wetenschap, kunst, politiek, bedrijfsleven en amusement zitting hebben. Dat genootschap moet een Antireligieus Manifest opstellen.
Overal in het land moeten antireligieuze gespreksgroepen worden opgestart. Er moeten buttons worden verspreid met de tekst ‘Geloof het of niet: God is echt dood!’ En na een jaar, vlak voor de afsluiting van het tweede christelijke millennium, moet er een manifestatie in de Amsterdamse Arena komen met de leuze: ‘Het is genoeg geweest!’
Goddelozen aller landen…