Schrijver Gerard Reve is herhaaldelijk beschuldigd van racisme. Provocerende teksten in romans als De taal der liefde (1972) en Bezorgde ouders (1988) gaven daar aanleiding toe. Was Reve werkelijk racistisch of nam hij een ironische pose aan? Zijn er grenzen aan de vrijheid van de kunstenaar en zo ja, waar liggen die? In deze lezing gaat Edwin Praat, die onlangs promoveerde op een onderzoek naar Gerard Reve, op zoek naar antwoorden.

Edwin Praat geeft les aan de afdeling Nederlandse Letterkunde (UvA). In 2011 promoveerde Praat cum laude op zijn dissertatie getiteld Verrek, het is geen kunstenaar: Gerard Reve en het schrijverschap. In zijn proefschrift onderzoekt Praat het schrijverschap van Gerard Reve in de breedste zin des woords. Hij vertrekt vanuit de aanname dat de methodologische scheiding die veelal wordt gemaakt tussen het ‘oeuvre’ en de ‘publieke manifestatie’ van een schrijver in het geval van Reve leidt en heeft geleid tot onderbelichting van essentiële aspecten van zijn schrijverschap.


Deze lezing maakt deel uit van de nieuwe multidisciplinaire programmareeks Actueel, Avontuurlijk, Aangrijpendvan het Koninklijk Concertgebouworkest. In een breed samenwerkingsverband met andere Amsterdamse culturele instellingen worden zes thema’s van diverse kanten belicht. Deze lezing vindt plaats rondom het thema ‘Schandalig!’.