Grass

De titel van de biografie sluit prachtig aan op het zelfbeeld van de 75-jarige Nobelprijswinnaar: Bürger Grass. De Duitse publicist Michael Jürgs gaat in deze uiterst informatieve biografie in op beide aspecten. De Duitse staatsburger Grass heeft niet gezwegen over nazi-dictatuur en oorlog, heeft zich actief ingezet voor de sociaal-democratische SPD, verzette zich tegen kernwapens en stond sceptisch tegenover de Duitse vereniging. En hij is een man met veel talenten. Zijn oorspronkelijke beroep is beeldhouwer, maar Grass kan ook tekenen en schilderen en uiteraard schrijven, waarbij dit laatste weer niet los kan worden gezien van zijn politieke engagement. Jürgs heeft voor de biografie «intensieve gesprekken» gevoerd met Grass. Het boek bevat daarom veel citaten. Al lezend hoort men voortdurend de toon van Grass. Dit is vooral zijn verhaal. Toch worden zijn zwakke kanten niet verzwegen.

Michael Jürgs

Bürger Grass: Biografie eines deutschen Dichters

Uitg. Bertelsmann; 447 blz., € 24,90

Handke

Peter Handke, vorige maand zestig geworden, is geen bejaard auteur, maar er is toch al een «eerste omvattende biografie» van hem verschenen: Die Beschreibung des Glücks. Het illustreert dat Handke behoort tot de toonaangevende Oostenrijkse auteurs. Sinds enkele jaren is deze in wezen apolitieke schrijver omstreden vanwege zijn engagement met Servië en zijn kritiek op de in zijn ogen eenzijdige oorlogsberichtgeving over de Balkan. Dit laatste komt in de biografie aan de orde, maar krijgt geen bijzonder accent. De Oostenrijkse publicist Georg Pichler volgt keurig de chronologie van Handkes leven tot nu toe. Uit teksten en brieven van Handke en uit interviews die anderen met de auteur voerden, construeert hij zijn beeld van de schrijver en zijn werk. Dat beeld is nog onvolledig, en over Handkes werk valt zeker meer te vertellen dan in dit boek gebeurt. Zie het als een eerste poging.

Georg Pichler

Die Beschreibung des Glücks

Uitg. Ueberreuter; 207 blz., € 19,90