Over cliches gesproken: de typograaf Gerrit Noordzij, wiens enige activisme eruit bestaat dat hij elke horde of club hartgrondig wantrouwt - en niet vanuit een veilig groepsverband - werd een paar dagen voor het verschijnen van uw editie in elkaar geslagen door zo'n stereotiepe dorpsbewoner na de ‘bijna-ramp’. Enkel en alleen omdat Noordzij zo nu en dan in het openbaar zegt wat hij denkt. Dat is pas lachen, mevrouw Grewel. Boeren met kiespijn hebben er ook last van. Anna Paulowna, WILLEM DIJKHUIS