Een bijzonder misplaatste etalage van intimiteit tussen twee bekende Nederlanders. Grewel heeft hiermee aan al het publieke medeleven nog een puntje weten te zuigen. Een aan de nietsvermoedende lezer opgelegd sentimenteel voyeurisme was tot nu toe voorbehouden aan andere bladen. Een goede raad aan Grewel: mocht iets dergelijks zich in de toekomst ongelukkigerwijs nogmaals voordoen, raadpleeg dan je adressenboekje. Amsterdam, VINCENT MORITZ