Londen – The House of Commons vertrut. Er lopen te veel carrière­politici rond, terwijl Kamer­voorzitter John Bercow niet houdt van rumoerige, lawaaierige en vooral geestige debatten. De rossige Liberaal-Democraat dr. Julian Huppert, te herkennen aan een geitensikje, klaagt erover dat Kamer­leden It’s Time to Play the Music beginnen te neuriën wanneer hij het woord krijgt. Zijn collega’s vinden dat hij op een muppet lijkt.

Maar zolang de vroede burgers van Noord-Oost-Somerset de Conservatief Jacob Rees-Mogg afvaardigen, gloort er hoop. In minder dan drie jaar tijd heeft Mogg, schertsend de ‘Right Honourable Member for the Early 20th Century’ genoemd, zich ontwikkeld tot de smaakmaker van ’s werelds oudste parlement. Rees-Mogg is erudiet, geestig en zo ouderwets dat hij niet zou hebben misstaan in het parlement van Edward VII of in de aristocratische kluchten van P.G. Wodehouse. Bij de uitvaart van barones Thatcher had deze 44-jarige politicus een heel hoge hoed op zijn hoofd.

Rees-Mogg is schaamteloos elitair. Hij draagt nog steeds de aktetas die hij had op kostschool Eton, noemt hare majesteit, Margaret Thatcher en J.R. Ewing als zijn jeugdhelden en is getrouwd met een dochter van een markiezin. Zijn liefde voor het koningshuis gaat zo ver dat hij de laatste vier nummers van zijn mobiele nummer heeft veranderd in 1649, het jaar waarin Karel I onthoofd werd. De schare aanhangers van ‘The Mogg’ groeit met de dag.

Op de groene bankjes heeft Rees-Mogg zijn eigen plekje veroverd. Bovenaan, in een hoekje. Daar zit hij, als in een herenclub. Schuin, met lange benen over elkaar. Wanneer hij aan het woord is, grinniken de afgevaardigden en maken sketchschrijvers druk aantekeningen. Bijvoorbeeld over de manier waarop hij David Cameron feliciteerde na diens veto in Brussel: ‘Stiffen your sinews, summon up the blood, imitate the action of a tiger. For that is how you should behave to our European partners, not like Bagpuss.’

Een van zijn meest geestige toespraken betrof een debat over de Crown Estates, waarin de socialistische woordvoerder van Financiën had geciteerd uit de Handelingen van 1760. ‘Hij is natuurlijk een erg moderne man’, constateerde Rees-Mogg, ‘ik ging net iets verder terug en bestudeerde de Handelingen van 1575.’ In dat jaar had een afgevaardigde uit Cornwall gezegd dat zelfs ‘our gracious queen’ feilbaar is. Zijn collega’s besloten hem een maand in de Tower te gooien voor deze majesteitsschennis. ‘Ze wisten zich te gedragen in 1575’, zei hij lachend, ‘en het is een model voor ons, vandaag de dag.’ Hear, hear!