Duur? Allerminst. De oplossing die in het ANWB-blad Verkeerskunde werd opgeworpen en door het ministerie van Verkeer en Waterstaat werd bevestigd, is verbluffend eenvoudig: zet het licht vaker op groen!
Vraag aan de dienst Ruimtelijke Ordening in Amsterdam: Helpt dat?
‘Ja. Als het licht op groen staat, hoef je niet te wachten. Logisch.’
Dan staat iemand anders toch voor rood?
‘Ja, maar korter dan. Ze bedoelen een kortere cyclustijd. Dat het licht váker op groen komt te staan.’
Briljant! Al betwijfelde wiskundige en wachtdeskundige Rob van der Mei die oplossing twee jaar geleden in De Groene: ‘Als de stoplichten op een kruising beurtelings tien seconden op rood en tien seconden op groen staan, is dat wel rechtvaardig maar niet efficiënt. Ik zie vaak stoplichten die veel te kort op groen staan - dan gaat de tijd dat een rijtje auto’s moet optrekken en schakelen extra zwaar meewegen in de wachttijd.’