Woensdag 8 februari 2012 is de voorgenomen samenwerking tussen NV De Groene Amsterdammer en Stichting De Gids bezegeld met de ondertekening van een uitgeefovereenkomst. Teun Gautier, uitgever ®, en Adriaan van Dis, secretaris van Stichting De Gids (l), zetten hun handtekening tijdens een blijde bijeenkomst waar beide redacties met elkaar kennismaakten en ook de bestuursleden aanwezig waren. Xandra Schutte, Groene-hoofdredacteur en medebedenker van het samenwerkingsplan, bedankte oud-Gids-redacteur Edzard Mik voor zijn initiatief tot een gesprek, en benadrukte de gedeelde negentiende-eeuwse traditie van kritische, omnivore belangstelling die de tijdschriften beide in eenentwintigste-eeuwse vorm voortzetten. Adriaan van Dis hield een feestrede, inclusief een lofdicht in de archaïserende stijl van de voormalige Groene-huisdichter: Joost.

© Stephan Raaijmakers

Het eerste nummer-nieuwe-stijl, Gids 2012/3 getiteld ‘Vroeger was alles’, zal verschijnen op 13 april aanstaande, als ook de tweede Kousbroek-lezing door Ian Buruma plaatsvindt. Momenteel wordt druk gewerkt aan een nulnummer om de nieuwe verschijningsvorm in de vingers te krijgen.