Marijnissen stelt verder dat GroenLinks ‘zich altijd concentreert op het haalbare en er hoegenaamd niets mee bereikt’. GroenLinks voert een heldere oppositie gebaseerd op het verkiezingsprogramma. Maar we zullen geen gelegenheid onbenut laten om ook iets te bereiken. Dat kan soms door slim te opereren. Zo kan je soms het beleid in ecologische of sociale richting bijstellen. Het mooiste voorbeeld was wel de motie over Borssele van vorige week. Den Haag, CLAIRE TIELENS, voorlichter Tweede- Kamerfractie GroenLinks