Groenlinks

In het artikel over de Socialistische Partij in De Groene van 23 november verwijst Jan Marijnissen een aantal malen naar GroenLinks. Een aantal van zijn beweringen is onjuist. Marijnissen stelt dat ‘zelfs GroenLinks’ het op het punt van het neoliberalisme helemaal eens is met PvdA, D66, VVD en CDA. Dit terwijl Paul Rosenmoller bij het debat over de regeringsverklaring als eerste gesproken heeft over het neoliberalisme van paars. Rosenmoller zei toen: ‘Met twee liberale partijen en met de libertijnen in opmars in de sociaal-democratie kan het misschien ook niet anders dan dat er gekozen is voor een hard neoliberaal concept. Voor progressieven is er wat dat betreft maar weinig plezier te beleven.’

Marijnissen stelt verder dat GroenLinks ‘zich altijd concentreert op het haalbare en er hoegenaamd niets mee bereikt’. GroenLinks voert een heldere oppositie gebaseerd op het verkiezingsprogramma. Maar we zullen geen gelegenheid onbenut laten om ook iets te bereiken. Dat kan soms door slim te opereren. Zo kan je soms het beleid in ecologische of sociale richting bijstellen. Het mooiste voorbeeld was wel de motie over Borssele van vorige week. Den Haag, CLAIRE TIELENS, voorlichter Tweede- Kamerfractie GroenLinks