De stille revolutie van Hoogervorst

Met veel interesse heb ik de miniserie «De stille revolutie van Hans Hoogervorst» (in De Groene Amsterdammer van 26 juni en 3 juli) gevolgd. Graag wil ik u attent maken op een initiatief van verticale substitutie (taakherschikking) dat plaatsvindt binnen het UMC Utrecht: de Physician Assistant (PA). Dit onderwerp kwam niet naar voren en is een belangrijk initiatief. Op initiatief van de hart/longchirurgie is dit nieuwe beroep (functie) geïntroduceerd en VWS heeft dit project financieel ondersteund. Inmiddels leiden meer ziekenhuizen PA’s op en start het traject ook voor de eerstelijnszorg. De PA neemt veel routinematige medische handelingen over van de medisch specialist. De introductie van het nieuwe beroep heeft een kwalitatieve insteek (meer productie) naast een kwalitatieve insteek (continuïteit van medische zorg) en een financiële (prijsstelling). Het concept is al veertig jaar bekend in de Verenigde Staten.

ROBERT KOCH, hoofd opleidingscentrum UMC Utrecht

Rectificatie

In het artikel «In het pak genaaid» over de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (in De Groene Amsterdammer van 5 juni) hebben wij Anne-Willem Bijleveld, directeur Extern van de UNCHR, onjuist geciteerd. Bijleveld heeft tegen over deze krant nimmer gezegd dat de vrouw die een klacht wegens ongewenste intimiteiten tegen Hoge Commissaris Lubbers heeft ingediend, mogelijk heeft gehandeld uit onvrede over een misgelopen promotie of een gedwarsboomde carrière.

Hoofdredactie