Dit is pertinent onwaar. De verschrikkelijke aanslag, waarbij meer dan driehonderd mensen werden afgeslacht, werd uitgevoerd door de terroristische groep Irgun Zwai Leumi van Begin, de latere premier van Israel, en niet door de ‘strijders van de embryonale staat Israel’. Deze strijders vormden de Hagana, waar later het reguliere leger van Israel uit voortkwam en die zich nooit schuldig maakte aan terreur. Als wraak voor de vernietiging van Deir Yassin voerden kort daarna de Arabieren een aanval uit op een konvooi van artsen en verpleegkundigen. Hier kwamen meer dan tachtig mensen om het leven. De aanval werd gadegeslagen door gewapende Engelsen, die geen hand uitstaken. Ik woonde in Jeruzalem en hoorde urenlang het beschieten van het konvooi. De jongste bevolking was voor ‘t merendeel ontzet over de aanval op Deir Yassin. Driebergen,A. REENS
Gejeremieer Dat uw bevlogen maar slordige hoofdredacteur in de Groene van 15 november weer een hoop te babbelen heeft over ondergetekende, stemt dankbaar. Teleurstellend is dat Van Amerongen gewag maakt van mijn 'eeuwige gejeremieer over de 5 mei-industrie’. Na al die jaren heeft uw scribent nog altijd niet begrepen dat mijn knipoog ‘de 4 mei- industrie’ geldt. Me dunkt een substantieel verschil. Ik wens Van Amerongen nog veel tandenknarsen aangaande mijn persoontje toe. Amsterdam,THEO VAN GOGH
Fietsers Als chronisch fietser heb ik Van Amerongen menigmaal waargenomen als hij stond te wachten tot het groen werd (De Groene van 29 november). Maar die ‘gangster’-fietsers zijn zelden in overtreding. Het Nederlands verkeersrecht staat in veel gevallen de fietser toe door rood te rijden, bijvoorbeeld in een korte bocht naar rechts. Het ontwerp voor die regelgeving heb ik in de jaren zestig zelf uitgetikt.
Ook Van Amerongens perceptie klopt niet. De fietser wordt continu bedreigd door voetgangers die zich zonder op of om te kijken voor zijn voertuig storten. Daardoor ontbreekt de tijd ook nog eens op verkeerslichten te letten. Ooit betekende groen voor de fietser enige garantie op veilig doorrijden. Inmiddels zijn in Amsterdam al heel wat doden gevallen doordat men daarop vertrouwde. Deze waarneming is nu eens niet gechargeerd. Amsterdam, LEO JACOBS