Fundamenteel gesprekIn het dubbelinterview tussen Heleen Dupuis en Eimert van Middelkoop van het GPV (De Groene 16 februari jl.) zegt Van Middelkoop: ‘Ik voel me heel veilig in de kerk als gereformeerde Nederlander. Als een moslim zich veilig voelt in de moskee, dan is dat waardevol.’


Ja, dat dachten die Molukkers ook, dat ze veilig waren in de kerk en de moskee. Totdat ze er werden uitgejaagd, werden afgemaakt en de moskee en de kerk in de brand werden gestoken.


Ja, dat dachten ze in Sarajevo ook, totdat ze voor het zingen de kerk uitmoesten, wegens een voltreffer in de Bosnische oorlog.


Ja, dat dachten de Tutsi’s ook, dat ze veilig waren in de kerk, totdat de Hutu’s aan dit soort gedachten met kapmessen een einde maakten in Rwanda in 1994.


Maar ik neem het Van Middelkoop niet kwalijk hoor. Zo’n goedbedoelde calvinist, die niet veel verder kijkt of denkt dan z’n eigen zuil of z’n neus lang is. Helaas zitten dit soort blije provinciaaltjes ook in de landelijke politiek. De ongerustheid van Heleen Dupuis is dan minder naïef (of schijnheilig) en wereldvreemd.Tiel,


A. HEEMSKERK