God (3)

Vandaag heb ik uw kerstnummer in een winkel doorgebladerd. Daarin wordt geklaagd dat uw blad zo weinig trouwe lezers heeft. Geen wonder: hoeveel mensen hebben trek in een blad als De Groene, dat haatzaaierij tot kunst heeft verheven?

Dit keer zijn weer eens «de papen» het doelwit, altijd fijn om mee te scoren. Daarbij worden grove leugens niet uit de weg gegaan. Zo wordt Pius XII omschreven als «een felle antisemiet, die het op een akkoordje gooide met Hitler en Mussolini». Uiteraard heeft de schrijver van het artikel geen kennis genomen — of wil hij dat niet — van een boek als De laatste drie pausen en de joden van Pinchas Lapide of ook maar een blik geworpen in het laatste boek van Hans Jansen, De zwijgende paus? Het protest van Pius XII en zijn medewerkers tegen de jodenvervolging in Europa. Heeft hij ooit gehoord van Pius XII: A Question of Judgment van de joodse Joseph Lichten, of van Pius XII Was Not Silent van de Hongaars-joodse geschiedkundige Jeno Levai, met een voorwoord van Robert M.W. Kempner, advocaat en aanklager bij het Neurenberg-proces? In deze geschriften, uit onverdachte hoek, kan de waarheid worden gevonden over wat de oorlogspaus heeft gedaan voor de joden, hoe hij tegenover Hitler stond, en hoe hij tijdens en na de oorlog voor zijn humanitaire acties ten bate van de joden werd geprezen door onder anderen Golda Meir, opperrabbijn van Jeruzalem Herzog en Albert Einstein.

Niet zo lang geleden nog heeft een New Yorkse rabbijn, David Dalin, verklaard dat Pius XII als een «rechtvaardige onder de volkeren» moet worden beschouwd.

Vergeleken bij De Groene Amsterdammer is het Katholiek Nieuwsblad een wonder van tolerantie en verlichting.

E. VAN DAALEN, Den Haag

Van God los

«De Amsterdamse PvdA is van God los», schrijft Bernadette de Wit (in De Groene Amsterdammer van 25 november 2001). Als verklaring voor deze zin schrijft zij dat een socialistische welzijnswethouder de Marokkaanse jeugd zou hebben omgekocht voor de bouw van een jongerencentrum.

Gelukkig kan ik haar geruststellen: er is namelijk in het geheel geen sprake geweest van omkoping. Aan een aantal jongeren in de buurt is gevraagd zitting te nemen in een jongerenpanel dat het bestuur van het stadsdeel over tal van zaken adviseert.

Daar hoort vanzelfsprekend het nieuw te bouwen jongerencentrum bij. Als lid van het jongerenpanel ontvangen deze jongeren een vergoeding, net als leden van de ouderenadviesraad of leden van de kunstcommissie et cetera.

Het lijkt erop dat mevrouw De Wit zonder navraag een bericht overneemt uit Het Parool van 19 november 2001. In dat artikel stonden enkele onjuistheden, die ik op 24 november door middel van een ingezonden brief heb gecor rigeerd.

Niet alleen weerleg ik het onterechte verwijt dat stadsdeel ZuiderAmstel jongeren zou hebben betaald voor inspraak, ik leg in deze brief ook uit dat het nieuwe jongerencentrum geen «Marokkaans jongerencentrum» wordt, zoals Het Parool schrijft. Het centrum wordt een voorziening voor alle twaalf- tot achttienjarigen uit de Rivierenbuurt.

Het zou uw medewerkster derhalve sieren als ze voortaan zorgvuldiger te werk gaat voordat zij tot de conclusie komt dat iemand «van God los» is.

DUCO ADEMA, Amsterdam

wethouder Welzijn

stadsdeel ZuiderAmstel