Correcties, aanvullingen en stommiteiten

Vorige week is in deze rubriek een ingezonden brief afgedrukt waarin onze onlangs gehuwde kroonprins Willem-Alexander en de volksvertegenwoordigers in het parlement in onfatsoenlijke bewoordingen worden beschreven. Wellicht ten overvloede: de schrijver van de brief is verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Plaatsing betekent op geen enkele manier dat De Groene Amsterdammer instemt met de mening die erin wordt verwoord.

Het was niet de bedoeling, noch van De Groene, noch van de schrijver, dat deze brief in deze vorm werd afgedrukt. We betreuren dat dit toch is gebeurd en bieden onze verontschuldigingen aan.
Bariloche

Onthullende wetenswaardigheden, dacht ik bij het lezen van René Zwaaps artikel Laatste tango in Bariloche (in De Groene van 2 februari). Totdat ik vanaf pagina 24, rechterkolom, onjuistheden constateerde op een gebied dat ik zelf enigszins overzie; onjuistheden die de geloofwaardigheid van alle overige informatie ondermijnen.

Om te beginnen de zogeheten nazi-geleerde Kurt Tank (wat is een nazi-geleerde? Hebt u nagegaan of hij lid was van de NSDAP of een soortgelijke organisatie?) van de «nazi-firma Fucke-Wulf», waarmee u waarschijnlijk Focke-Wulf bedoelt (wat is een nazi-firma? Heinricht Focke en Georg Wulf richtten hun bedrijf reeds in 1924 op, en noch NSDAP, noch Reichs luftfahrtministerium RLM noch SS of SD heeft sedertdien een meerderheidsaandeel genomen). Zo kunt u elke Duitse garnalenpellerij of knopenfabriek tussen 1933 en 1945 wel een nazi-firma noemen, maar dat is dan demagogisch en devaluerend taalgebruik.

Natuurlijk nam die Kurt Tank geen ontwerpen mee van concurrent Messerschmitt (of in uw onjuiste spelling Messerschmidt), maar gewoon van zijn eigen bedrijf Focke-Wulf, waar hij hoofdconstructeur was geweest. En dan met name de ontwerpen voor de onvoltooide Ta-183, waar de Pulqui II (of in uw onjuiste spelling Pulque II) sprekend op zou gaan lijken.

Geheel aan uw demagogische duim moet zijn ontsproten, dat de Pulqui II, «de trots van de Argentijnse luchtmacht» werd. Integendeel, tussen 1950 en 1959 is met vijf prototypes geëmmerd, tot het inmiddels achterhaalde project geannuleerd werd. Tank was toen al vertokken naar India (waar zijn jachtbommenwerper HF-24 «Marut» wél in productie ging en in twee eskaders tegen Pakistan is gebruikt). De Pulqui wordt opnieuw belangrijker gemaakt dan hij was op pagina 25 rechterkolom, waar Bernhard en Sonderman erdoor geïmponeerd heten. Alsof de Amerikaanse, Britse, Franse en ook de Zweedse industrie niet op datzelfde moment ten minste even goede jachtvliegtuigen aan te bieden hadden!

Als op — mogelijk belangrijker — onderdelen die ik níet kan controleren het effectbejag op soortgelijke wijze voorrang krijgt boven accuratesse, dan moet ik uw blad met andere ogen gaan lezen.

A.G.J. VAN DER AA, Amsterdam