Nieren proeven

In zijn column De laatste Atlantische satelliet (in De Groene van 8 februari) merkt H.J.A. Hofland op dat het Amerikaanse unilateralisme de Europese eenwording bevordert. De Europeanen zullen zich niet laten meeslepen in de kruistochten van Bush. Sterker, als democratisch bolwerk moet Europa in staat zijn de unilaterale militaire oorlogskoers van de Amerikanen om te buigen tot een multilaterale humanitaire vredeskoers. Om dat te bewerkstelligen is allereerst Europese overeenstemming vereist over het feit dat het terrorismeprobleem geen nationaal maar een mondiaal probleem is en enkel op de wereld- of VN-agenda thuishoort en op dát niveau aangepakt moet worden. Voor de politieke vertaling daarvan zal de Europese Unie de democratische troefkaart tot herziening van het VN-Handvest moeten trekken en uitspelen. Door deze onbeschroomd en in alle openheid op tafel te leggen, moet het Verenigd Europa in staat zijn de gewelddadige war on terrorism te transformeren in de geweldloze struggle for human rights. De ideële strijd vóór gerechtigheid en vrede wereldwijd waarin geen bommen maar argumenten het wisselgeld vormen. De verzilvering daarvan moet via een grondige reorganisatie van onze volkerenorganisatie, die een einde maakt aan de hegemonie van de VS, zijn beslag kunnen krijgen. Tenminste als de politieke wil daartoe bij de Europese regeringsleiders aanwezig is. Om daarover duidelijkheid te krijgen wat Nederland betreft, ligt hier voor ons parlement de uitgelezen taak weggelegd om vóór 15 mei Koks hart en nieren grondig te (be)proeven. Uiteraard gaat dit ook op voor de parlementen van de andere veertien lidstaten van de Europese Unie. Deze zullen ná 15 mei ongetwijfeld het Nederlandse initiatief overnemen, indachtig gezegdes als een goed voorbeeld… of als er één schaap over…, met alle hoopgevende consequenties van dien. Uiteraard niet alleen voor ons Europeanen.

WOUTER TER HEIDE, Zwolle