Pim Fortuyn

In een overigens lezenswaardig artikel over het fenomeen Fortuyn (in De Groene van 16 februari) geeft Peter Vermaas mij iets te veel eer. De uitspraak dat Fortuyn een extreem nationalist zou zijn, komt voor zijn rekening. Ik zou hem eerder een gematigd nationalist noemen. Voor een extreem nationalist gaan de macht en eenheid van de natiestaat boven alles, een gematigd nationalist zal daarnaast andere doelstellingen nastreven zoals (bij Fortuyn bijvoorbeeld) indivi duele vrijheid en scheiding tussen kerk en staat.

PAUL LUCARDIE, Groningen

Pim Fortuyn (2)

Dat was een heel fijn artikel over de psychiatrische inborst van Fortuyn. Maak er een vervolgverhaal van alstublieft, want nu ben ik ook erg nieuwsgierig geworden naar wat uw psychotherapeuten vinden van de megalomanie van Kok, die zijn arbeidersafkomst verruilde voor visites bij Beatrix, van de boulimie van Jorritsma en Terpstra, van de seksverslaving van Melkert, enzovoort.

Een heerlijke serie wordt dat, want het gros van de politici is nu eenmaal egocentrisch, exhibitionistisch en machtswellustig, en liegt pathologisch. Dat brengt hun ambt met zich mee, en in hun jeugd zullen ze daar dus voor geprogrammeerd moeten zijn.

O ja, het publiceren van artikelen waarin politici afgebrand worden is vermakelijk, maar het effect op de kiezers zal gering zijn, zeker in het geval Fortuyn: het Nederlandse volksdeel dat op hem wil gaan stemmen, leest namelijk geen kranten, laat staan De Groene, dus u preekt maar wat voor eigen parochie.

SELMA SCHEPEL, Amsterdam

Pim Fortuyn (3)

Toen het politiek correct was om links te zijn, was Pim Fortuyn links. Toen het politiek correct was om afstand te nemen van links, nam Pim Fortuyn afstand van links. Toen het politiek correct was om republikeins te zijn, was Pim Fortuyn republikeins. Toen het politiek correct was om de Máxima-hype te volgen, omarmde Pim Fortuyn Oranje. Pim Fortuyn is de meest politiek correcte man van Nederland. Voor wie zijn we eigenlijk bang?

We zijn bang voor de duvel in de gedaante van de schaamteloos politiek correcte Pim Fortuyn, die ons beschamend met ons eigen opportunisme, egocentrisme en narcisme confronteert, en die wij heimelijk bewonderen om zijn schaamteloosheid.

J.P. TUMP, Den Haag