Kanker

Bij deze zou ik gaarne reageren op het artikel Happy heengaan van Margreet Fogteloo (in De Groene Amsterdammer van 20 april), dat wemelt van onzorgvuldigheden en fouten. Er is door geen enkele behandelaar op het congres gezegd dat reguliere behandeling erger is dan de kwaal. Alle artsen die op het congres spraken, waren voor regulier plus alternatief; slechts een psycholoog (geen therapeut) was naar beide kanten kritisch. Medisch fundamentalist Renckens wordt in geen enkele medische kring (regulier en/of alternatief) serieus genomen. Renckens’ optreden wekt in collegiale kringen slechts weerstanden op, en menigmaal heeft hij zijn gespierde uitdrukkingen op last van de rechter moeten inslikken. Van voeding en kanker weet hij niets af.

Verder heb ik geen eigen fabriek en schrijf ik zeker niet primair preparaten van het AOV (Adviesbureau Orthomoleculaire Voeding) voor. De kosten zijn slechts 50 tot 250 euro per maand en in zeldzame gevallen ruim 500 euro (ter vergelijking: de behandeling met taxol met bijbehorende overheadkosten kost circa 7000 euro per maand). Voorts liggen mijn tarieven lager dan die van de huisarts. Waarom heeft mevrouw Fogteloo overigens niet met mij gepraat, terwijl ze wel had gezegd contact met mij te zullen opnemen?

Tekenend voor de gebrekkige kwaliteit voor het schrijfsel is verder dat de essentie van mijn betoog niet wordt weergegeven; deze is de volgende: er is in zeer goede tijdschriften (waaronder Cancer en The Lancet bijvoorbeeld) veel goed vergelijkend onderzoek te vinden, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat met «alternatieve» preparaten het leven van kankerpatiënten kan worden verlengd en onder omstandigheden met diverse van dergelijke preparaten zelfs de genezingskans kan worden vergroot. Het is eigenlijk een schande dat mevrouw Fogteloo deze informatie aan kankerpatiënten onthoudt.

E. VALSTAR, Den Haag

arts en bioloog