Meningokokken

Het artikel «De vanzelfsprekende prik» (in De Groene van 6 juli), gaat over de recent gestarte vaccinatiecampagne tegen groep-C-meningokokken. De teneur van dit meer insinuerende dan informerende verhaal is dat de Gezondheidsraad geïnfiltreerd is met lieden uit het medico-indu striële complex, dat vaccins astma of zelfs wiegendood veroorzaken, en dat de registratie van bijwerkingen van vaccins in Nederland een zooitje is.

Infecties met meningokokken zijn het schrikbeeld van menig ouder of arts. In Nederland gaat het per jaar om achthonderd mensen, meestal kleine kinderen. Binnen enkele uren stort iemand vanuit een blakende gezond heid in een levensbedreigende situatie die bij 10 procent weer enkele uren later tot de dood leidt, en bij 10 procent van de overlevenden tot blijvend lichamelijk letsel zoals doofheid of geamputeerde ledematen. Verder houdt 10 procent leermoeilijkheden.

Tot 2000 was hier niets tegen te doen. Het lukte niet een vaccin te maken tegen de groep-B-meningokok die in die tijd 85 procent van alle gevallen veroorzaakte. Vanaf 2000 veranderde dit toen — net als een paar jaar eerder in Engeland — de groep-C-meningokokkenziekte toenam (nu bijna vierhonderd gevallen per jaar). In Engeland was deze toename door vaccinatie met een zojuist ontwikkeld vaccin een halt toegeroepen. In Nederland werd het vaccin aanvankelijk alleen gebruikt wanneer binnen korte tijd in een gebied verschillende groep-C-gevallen voorkwamen. Medio 2000 bleek de bacterie echter verspreid over het hele land. De minister heeft toen, mede op grond van de groeiende maatschappelijke ongerustheid, de Gezondheidsraad om advies gevraagd.

Uiteindelijk is ervoor gekozen om net als in Engeland in een campagne álle jongeren van 1 tot 19 jaar te vaccineren, en hierna jaarlijks alle eenjarigen. Uiteraard steeds onder volledige vrijwilligheid. Deze maatregel is niet definitief. Zo is het aannemelijk dat er over enige tijd nieuwe ziekteverwekkers de kop op steken. Ook blijven er nog steeds gevallen van groep-B-infecties. Aandacht bij ouders, artsen en wetenschappers blijft dus geboden. Maar zeker is dat de huidige vaccinatie drie- tot vierhonderd kinderen per jaar van de groep-C-meningokokkenziekte vrijwaart en dat met hen evenzovele gezinnen de gierende angst en ongerustheid die hiermee samengaat, bespaard zal blijven.

Het misstaat De Groene dat het deze andere kant van de vaccinatiecampagne niet heeft belicht.

MARCEL VAN DEUREN, Rijkevoort

Internist in het UMC-St.Radboud te Nijmegen en lid van de werkgroep Algemene Vaccinatie tegen Meningokokken-C en Pneumokokken van de Gezondheidsraad