Marijnissen

Vorige week schreef Aart Brouwer een scherp commentaar met de titel Het ongelijk van Marijnissen. Hierin verwijst hij naar een niet bestaand standpunt, op basis waarvan hij de vloer probeert aan te vegen met de integratie-ideeën van Jan Marijnissen. Volkomen onterecht, aangezien de aanval is gebaseerd op de veronderstelling dat de SP pleit voor gedwongen spreiding. Maar de SP heeft nooit — herhaal: nooit — voor gedwongen spreiding gepleit. De SP schrijft in haar actieprogramma De eerste weg links dat het zaak is «in de komende jaren de segregatie niet alleen een halt toe te roepen, maar het tij te keren door de integratie gericht en stelselmatig te bevorderen. Om de solidariteit tussen allochtonen en autochtonen niet nog verder aan te tasten, is het noodzakelijk om de stokkende integratie weer op gang te brengen. Een meer evenredige vertegenwoordiging van allochtonen en autochtonen in alle sectoren is nodig om het doodlopende spoor waarop we nu zitten te kunnen verlaten.»

Barry Smit, Amsterdam

medewerker Tweede-Kamerfractie SP