ChristenUnie

In zijn commentaar «Kruistocht tegen de euthanasiewet» (in De Groene van 14 april) komt Joris van Casteren met een grote onthulling: eindelijk is duidelijk geworden waar de ChristenUnie voor staat. Zij blijkt namelijk in het geheel geen sociale partij te zijn, hoewel de partij zich christelijk-sociaal noemt. Van Casteren meldt dat deze partij «verslonzing van onderwijs en gezondheidszorg en al te wilde privatiseringsplannen genadeloos aan de kaak stelt» maar zich vooral verschuilt «achter een fraai sociaal masker».

Welke schokkende onthulling is hij op het spoor gekomen, zodat dit sociale masker voor eens en altijd afgenomen kan worden? Wat heeft heel parlementair Den Haag altijd over het hoofd gezien? Van Casteren weet het: de ChristenUnie blijkt tegen euthanasie te zijn. Hoe onverwacht maar vooral ook asociaal! Om nog iets van deze belachelijke stelling overeind te houden, gooit Van Casteren er maar een onjuist citaat in: Eerste-Kamerlid professor Schuurman zou hebben gezegd: «Als de nieuwe euthanasiewet daadwerkelijk van kracht wordt, zullen hier te lande nazi-praktijken aan de orde van de dag zijn»! Dat is niet alleen een onjuist citaat (kijk maar op www.parlement.nl voor de letterlijke verslagen) en een grove verdraaiing, maar ook een idiote beschuldiging.

Helaas voor de heer Van Casteren zijn sympathisanten van de ChristenUnie (door hem «wereldvreemd en bekrompen» genoemd) soms ook Groene-lezers. Wat heeft de ChristenUnie dan wel gezegd in het euthanasie debat? Er is vooral gewezen op de overwegend uiterst negatieve reacties op de nieuwe wet van andere Europese landen. Zo vond de Duitse minister van Justitie de wet een aantasting van de menselijke waardigheid; de Groene-parlementariër Hiltrud Breyer noemde de Nederlandse euthanasiepraktijk «zeer gevaarlijk».

Daarnaast is erop gewezen dat de slechte kwaliteit van de zorg en het gevoel van sommige ouderen overbodig en tot last te zijn, invloed hebben op de vraag naar euthanasie. Je kunt het ermee oneens zijn, maar een bewijs dat de ChristenUnie niet sociaal is?

MENNO N. RASCH, Utrecht