Ayaan Hirsi Ali (1)

De bijdrage van Hubert Smeets over Ayaan Hirsi Ali, Het mes op tafel (in De Groene Amsterdammer van 1 februari) is waardeloos.

Jullie zouden mensen die de moed hebben hun mond open te doen en een figuur als Mohammed durven te kritiseren ruim baan moeten geven in jullie blad.

Waar is jullie lef à la Multatuli gebleven? Worden jullie nu een PvdA-courant, even onleesbaar als de Volkskrant en Vrij Nederland?

PETER CAMBIER, Leiden

Ayaan Hirsi Ali (2)

De uitspraken van mevrouw Ayaan Hirsi Ali zijn waarschijnlijk gegrond, maar ze zijn volkomen onnodig en ze storen. Niemand wint er iets bij. Vele mohammedanen voelen zich begrijpelijk geschoffeerd. Abu Jahjah wil vermoedelijk een politieke partij oprichten in Nederland. Nou en? Velen zijn hem voorgegaan. Als hij zijn politieke standpunten in België en Nederland aan de man wil brengen, is hem dat toegestaan zolang hij zich aan de regels houdt. Dus waar heeft Smeets het nou eigenlijk over?

ARIE BUITENDIJK, Amsterdam