Poëzie

Redacteuren moeten goed schrijven en lezers moeten goed lezen. Daarom schrijf ik u nooit, maar nu wel.

In Dichters & Denkers (in De Groene van 15 februari) weer een mooi stuk van Piet Gerbrandy en twee pagina’s met een ode aan de oden. Een feest voor lezers. Iets minder Bush c.s. en iets meer van zulke stukken, zou dat kunnen?

JOHN DUBOIS, Gilze

Van Agt en Witteman

In het televisieprogramma Buitenhof van zondag 9 februari werd oud-premier Van Agt door presentator Witteman geïnterviewd. In het gesprek zette Van Agt uiteen dat naar zijn mening de Amerikaans-joodse lobby een belangrijke rol speelt bij het aanzetten tot oorlog. Hij gaf geen argumenten voor deze visie, waardoor het geheel bleef hangen op het niveau borrelpraat. Ergerlijker was dat Witteman zijn journalistieke plicht verzaakte; hij stelde geen enkele kritische vraag. Integendeel, hij bleek het er zozeer mee eens te zijn dat hij Van Agts mening ondersteunde door diens uitspraak een understatement te noemen.

Wittemans gedrag is een goed voorbeeld van het peil van de Nederlandse televisiejournalistiek. Óf een interview ontaardt in een onontwarbaar gekrijs van alle partijen tegelijk, óf de interviewer vergeet kritische vragen te stellen en stelt zich geheel in dienst van de geïnterviewde, waarbij hij het interview gebruikt om zijn eigen mening te laten horen.

Een onverantwoordelijke wijze van publieksbeïnvloeding, zelfs als het gaat om deze potsierlijke theorie van een kwaadaardige Prins Carnaval.

RON VAN DER WIEKEN, Amsterdam

Wereldomroep

Met verbijstering heb ik gehoord dat de Wereldomroep wordt gereorganiseerd. Met deze plannen geeft de omroep duidelijk aan maling te hebben aan het feit dat die nieuwsvoorziening heel belangrijk is voor Neder landers die lang in het buitenland werkzaam zijn. Ik spreek even namens het zeevarende personeel op koopvaardij, visserij, bagger, sleepvaart en berging en offshore wereldwijd alsmede de binnenvaart en vrachtwagenchauffeurs. Wij zijn niet in staat dagelijks een krant te kopen, satelliet-tv en/of internet te bekijken. Nee, wij luisteren dagelijks naar de oude vertrouwde kortegolfuitzendingen. Volgens de plannen worden de uitzendingen gericht op Noord- en Zuid Amerika, Afrika, Azië en Australië, dus voor alle zendrichtingen, maar één keer per dag één uur uitgezonden. Hoe laat is die uitzending dan? Realiseert de Wereldomroep zich wel dat we niet over de hele wereld op dezelfde tijd leven? Vindt de omroep het echt goede dienstverlening als we midden in de nacht ons bed uit moeten om naar dat ene uurtje te kunnen luisteren?

Als ik het goed heb begrepen, komen onder meer de Portugese en Spaanstalige uitzendingen te vervallen. Daarvoor in de plaats zouden Turkse en Arabische uitzendingen moeten komen. Ik begrijp daar niets van. In diverse buurten in Nederland zijn de gebouwen geschubd met schotels gericht op de Turks en Arabisch sprekende landen.

Vernieuwing is prima maar niet altijd een verbetering. Met deze wel heel erg revolutionaire plannen laat de Wereldomroep de luisteraars volledig in de steek.

PAUL HAGEDOORN

Kapitein a/b M.S. Pacific