Hirsi Ali

Margreet Fogteloo heeft een mooi interview gemaakt met Ayaan Hirsi Ali dat op de voorpagina van De Groene Amsterdammer (1 maart) terecht wordt aangekondigd als «genuanceerd». Maar ik maak bezwaar tegen Fogteloo’s (ongenuanceerde) kwalificatie van mij als een van de «politieke commentatoren» die «staan te trappelen om haar [Hirsi Ali] af te schieten». Dat ik bedenkingen heb bij Hirsi Ali’s aanpak, en bij die van haar «vrienden», mag nog geen reden zijn mij een soort wellust toe te dichten om haar ten onder te zien gaan. Bovendien vind ik het gebruik van de formulering «staan trappelen om haar af te schieten» in de controverse over iemand die met de dood is bedreigd tamelijk onzindelijk.

SJOERD DE JONG, Amsterdam