Oorlog

Het is echt onbegrijpelijk dat sommigen in uw opinieblad beweren dat de 45 coalitielanden, inclusief Nederland, onder aanvoering van George Bush junior om familieredenen een einde willen maken aan het bewind van Saddam Hoessein, omdat George Bush senior dit in 1991 niet was gelukt. Zij vergeten dat de Verenigde Naties in 1991 helemaal niet van plan waren Hoessein af te zetten.

Laten we bovendien niet vergeten dat de Koude Oorlog nog maar net ten einde was. Kortom, als in 1991 de VN-lidstaten onder aanvoering van George Bush senior Bagdad waren binnengetrokken, dan had dit het einde ingeluid van de VN, dan zou de staatsgreep in augustus 1991 in de voormalige Sovjet-Unie succesvol zijn geweest, dan waren de door Gorbatsjov ingezette defensiebezuinigingen weer teruggedraaid en dan was de Koude Oorlog weer opgeleefd.

ERIK VAN LOON, Rotterdam