Balkenende 1

Den Uyl heeft in de hongerwinter, tijdens een tocht van Purmerend naar Heerhugowaard, aan Milo Anstadt een uitstekend overzicht van de theo logie van Karl Barth gegeven (essay Het christelijke gehalte van Balkenende in De Groene Amsterdammer van 19 april). Maar wanneer Anstadt daaruit de conclusie trekt dat «christenen het zich, dankzij Gods liefde, kunnen veroorloven om verder te zondigen», is dat onjuist. Barth wist heel goed dat je niet zomaar van de zonde af bent, maar hij vond wel dat christenen, ook in de politiek, kleine stappen in de goede richting kunnen doen en dat ook móeten doen. Op die manier geven christenen een hint dat Gods koninkrijk op komst is.

Er is ook geen verband tussen Barth en Balkenende. Barth was tegen christelijke politieke partijen omdat die tot grote christelijke pretenties leiden. Zulke pretenties zijn wel zo ongeveer het laatste waarmee Gods koninkrijk gediend is. Wijlen de Duitse bondspresident Gustav Heinemann is een goed voorbeeld van wat Barths theologie voor de politiek kan betekenen.

A.A. SPIJKERBOER, Santpoort-Zuid