Democratie na Irak

Gezien zijn essay Democratie na Irak (in De Groene Amsterdammer van 17 mei) leeft Peter de Graeve in de veronderstelling dat de moslims weten waar wij «westerlingen» het over hebben. Het is echter een groot misverstand te denken dat de Verlichting ook de islam zal brengen wat zij hier heeft gebracht. De Graeve heeft waarschijnlijk de boeken What Went Wrong van Bernard Lewis en De strijd om God van Karen Armstrong niet gelezen of niet begrepen.

Waarom willen zoveel moslims en andere gelovigen uit onderdrukte landen vluchten naar het Westen? Waarom zijn er zo weinig christenen uit het Westen die definitief naar een islamitische staat willen verkassen? Het antwoord is duidelijk: democratie en vrijheid, zonder onderscheid naar ras, kleur en geloof, is wel degelijk de oplossing. Als een dictatuur, zoals het bewind van Saddam Hoessein, niet wil luisteren naar het volk, dan moet kwaadschiks en met harde hand worden ingegrepen.

Ik zou graag zien dat De Groene Amsterdammer nu eens niet eenzijdig de VS dan wel Europa in een kwaad daglicht plaatst. Ook de democra tische staat heeft zijn tekortkomingen en beperkingen, maar dat is nog altijd minder slecht dan een dictatuur.

MAARTEN VAN BOKKEM, Rotterdam

Meer geblaat dan wol

Het ligt vanzelfsprekend aan mijzelf, maar toch begrijp ik de oprisping van Hubert Smeets (Nederland blijft abnormaal in De Groene Amsterdammer van 10 mei) niet. Wat namelijk bedoelt Smeets met zijn eruit gelichte vaststelling dat «Nederland hunkert naar echte leiders»? Het is ofwel geklets in de ruimte dat voorbijgaat aan de laatste parlementsverkiezingen, ofwel nostalgie naar het soort opportunistisch gebral c.q. geweeklaag dat in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw floreerde onder met name fascistoïde katholieke intellectuelen en andere ontevredenen.

Hoe dat precies zat, moet hij maar eens nalezen in J. de Kadts Fascisme en de nieuwe vrijheid (1946), of in andere de jaren twintig en dertig beschrijvende lectuur, of bij bijvoorbeeld katholieke intellec tuelen.

Om de opportunistische Balken endes, Zalms, Dittrichs (en Bossen) te laken had Smeets toch wel een beetje beter z’n best kunnen doen, vooral om de «recente» verkiezingsuitslag «te duiden»?

Hoe dat ook zij: thans produceert Smeets meer geblaat dan wol.

P.J. UITERMARK, Rijswijk