De stille strategie van de VVD

Naar aanleiding van het artikel van Aart Brouwer (in De Groene Amsterdammer van 29 november) over de koers van de VVD een aantal kant tekeningen.

In de eerste plaats is het maar de vraag of er geen winst ligt in het opschuiven van de VVD naar het politieke midden. Ik constateer dat ruim anderhalf jaar geleden, met Paars aan het bewind, de situatie anders werd beoordeeld. De VVD stond er nog goed voor in de peilingen; zo goed zelfs dat — tot aan het moment dat Fortuyn de maatschappelijke zwakheden erg goed over het voetlicht bracht — de VVD en PvdA in een nek-aan-nekrace waren verwikkeld om de status van grootste partij. De paarse VVD was zeer populair en dat was een VVD van het midden.

Ten tweede kan worden geponeerd dat het «weggevaagd» worden van de VVD tijdens de verkiezingen van 2002 een gevolg was van het enkelvoudige feit dat Fortuyn vaste voet aan de grond kreeg binnen de media. Hierop ontstond een algehele black-out bij de ge vestigde politieke leiders. Dijkstal was evenmin opgewassen tegen dit fenomeen als de andere paarse leiders; ook onder een andere fractievoorzitter zou de VVD niet aan een nederlaag ontkomen zijn.

In de derde plaats het kortstondige leiderschap van Voorhoeve. Hij heeft volgens mij (ik zal het hem ooit nog eens vragen als die gelegenheid zich voordoet) zijn sociaal-liberale koers ingezet zonder zich van voldoende rugdekking te verzekeren. Dan verlies je de strijd.

Welke relatie kan worden gelegd tussen de kennelijk grijze achterban van het CDA en de polls die de aantrekkingskracht van de VVD op de jeugd zichtbaar schijnen te maken? Naar mijn bescheiden mening geen. CDA en VVD zien als communicerende vaten is een oud patroon. De laatste verkiezingen hebben laten zien dat er fundamentele en grootschalige kiezersverschuivingen aan de orde zijn, zodat de oude logica niet meer opgaat. Strategisch valt een middenkoers van de VVD dus heel goed te verdedigen. Wel eerst een samengaan tussen VVD en D66, zoals de inmiddels afgetreden VVD-voorzitter Eenhoorn heeft laten weten. Ik bevind me in goed gezelschap!

DRS. J.W. JONGEJANS

politicoloog en lid van de VVD

Nederlandse muziek

Een uitstekend artikel van Anthony Fiumara (in De Groene van 29 november) over de gespannen relatie tussen Buma en MGN en dan met name de uitgeverij. We zijn opgelucht dat eindelijk een duidelijk beeld is geschetst van een essentieel en onmisbaar instituut voor componisten in Nederland. Wij hopen dat de aangerichte schade en de negatieve uitwerking van die problematiek op de muziek en publiek tot een minimum beperkt kunnen worden.

HUIB EMMER

voorzitter Componisten 96