Orgasme

Die onhandig gebouwde clitoris toch. Haar eigen schuld dat zij slechts na twintig minuten een orgasme bereikt; zij zou dit nodig hebben om bij de poort te kunnen selecteren voor een goede keuze voor nageslacht. Niet elk speerpuntje kan zomaar zijn zaad storten als hij dat wil!

Anderzijds zou zij bij verkrachting ongelimiteerd alles toelaten, want volgens meneer Margolis zou de kans op zwangerschap bij verkrachting ruim twee keer zo groot zijn als bij een vrijwillige impulsieve one-night stand.

Deze tegenstrijdigheid lees ik in de bespreking van het boek van Jonathan Margolis door Margreet Fogteloo (in De Groene Amsterdammer van 22 mei). De man wil scoren en de vrouw liefde ontvangen, zegt deze filosoof. Kan dat niet goedschiks, dan maar kwaadschiks, want dan wordt er bij de poort niet geselecteerd. Terecht begint Fogteloo haar recensie met de stelling dat er tot vervelens toe over seks geschreven is.

COCO SNOEK, Amsterdam

Rangeren

In «Rangeren op een waterbed» (in De Groene Amsterdammer van 29 mei) beschrijft Rik Kuiper treffend maar weinig kritisch hoe bij het spoorwegknooppunt Venlo betrokken partijen elkaars posities beoordelen en bagatelliseren. Voor de hand liggende vragen en opties blijven echter buiten beschouwing. Zo is het inderdaad tamelijk onzinnige ombouwen naar de Duitse netspanning van een spoor tussen Venlo en Trade Port Noord volledig overbodig zodra de betreffende goederentreinen uitsluitend nog door multicourante elloks worden getrokken of door twee-systeem-dieselloks, die de Nederlandse én de Duitse beveiligingssystemen aankunnen.

Een duurzame oplossing voor de Geleen-treinen is deze in de toekomst in het geheel niet meer door de binnenstad van Venlo te leiden. Is het niet mogelijk aan de zuidzijde van Venlo een verbindingsboog aan te leggen tussen de lijnen van/naar Geleen en van/naar Kaldenkirchen? Dan kunnen de Geleen-treinen, mits getrokken door een twee-systeem-lok, zonder kop te maken direct doorrijden.

Het risico zou al met ingang van morgen sterk kunnen worden verminderd als deze treinen getrokken zouden gaan worden door een twee-systeem-diesellok en er tevens net zo’n lok al vanaf Geleen aan de staart meeloopt. Dat kan. De machinist hoeft dan in Venlo alleen nog maar naar de achterste lok te lopen, die dan vooraan staat, om verder te kunnen rijden. Of kost dat Pro-Rail te veel?

En waarom is het overigens nodig dat de Geleen-treinen eerst enige tientallen kilometers langs de Duitse grens rijden om deze dan pas bij Venlo over te steken?

G.C. VAN DER MEIJ, Den Haag