Correcties, aanvullingen en stommiteiten

In het artikel Twee zielen in één kandidaat in De Groene Amsterdam mer van vorige week (nummer 33) zijn de laatste twee woorden (op pagina 9) weggevallen. Die luidden: «om verwedden.».

Tevens had moeten worden vermeld dat het interview met Adri aan van Dis in De Groene nummer 32 eerder verscheen in Humo.

Raad voor Cultuur

Ondergetekende Harry Vredenburg, sinds 1972 orkestlid (trombone) van de Hoofdstad Operette, dankt u langs deze weg hartelijk voor het artikel «De muze heeft geen paspoort» (in De Groene Amsterdammer van 22 juli). Ongeveer zestigduizend toeschouwers bezoeken jaarlijks onze voorstellingen door het hele land. Hoe flexibel moet je als kunstinstelling zijn om telkens weer de dames en heren van de «Raad» te behagen. De uithoeken waar we spelen (bijvoorbeeld Zeeland) zijn wat het theateraanbod betreft miserabel. Het zuiden (Brabant/Limburg) wordt op opera- en operettegebied steeds vaker bediend door goedkope buitenlandse, kwalitatief slechte gezelschappen. Een van de onzalige ideeën van de Raad, namelijk het reizen te beperken, treft rechtstreeks de voornoemde delen van het land. De daar wonende theaterbezoekers die om fysieke reden niet in staat zijn om naar een centraal gelegen theater in het land te komen, zullen genoegen moeten nemen met de plaatselijke amateurvereniging, of met uw naar erkenning strevende eenvingerige pianiste.

In schril contrast staat het advies van de vorige cultuurnota met het gedrocht wat de gemoederen nu weer bezighoudt. Onder meer stond in het vorige advies de ensemblestructuur te waarborgen. Nu adviseert men een productiekern waarbij de musici en artiesten per project worden gecontracteerd. Hiermee zullen alle vaste dienstverbanden vervallen. Wij hebben te maken met wensen van de theaters. Zij zullen moeten programmeren waar het publiek en hun begroting om vragen. Ronduit treurig is de situatie waarin een niet van eigenbelangen gespeend gezelschap als de Raad zoveel invloed heeft op de politieke besluitvorming.

Grof gezien gaan er ongeveer driehonderd arbeidsplaatsen verloren!

We hebben in het verleden fusies gehad van diverse orkesten. De omroep heeft straks nog maar drie orkesten in vaste dienst. Het zoveel ste regionale orkest wordt weggesaneerd. De opera echter kan zich permitteren decors te laten maken door Karel Appel; maar voor de burger is de drempel naar deze kunstvorm niet meer te nemen. Een positieve ontwikkeling is dat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers van de Hoofdstad Operette steeds lager wordt. Als dat zo doorgaat wordt operette misschien wel een kunstvorm waar je iets mee te maken moet hebben wil je nog meetellen.

HARRY VREDENBURG

Oudendijk
Stan Huygens

Groene-abonnee en Telegraaf-journalist Stan Huygens reageert (in De Groene van 12 augustus) boos op één zinnetje van Joeri Boom uit het interview met mij dat op 22 juli in De Groene verscheen. Maar Huygens is abuis. Hij verwijst naar een vraag die hij mij tijdens een receptie bij de Duitse ambassadeur zou hebben gesteld. De passage over het optreden van Gerri Eickhof in Belgrado staat in De Telegraaf van 29 mei 1999 en is onderdeel van een verslag over de jaarlijkse omroepbarbecue, ruim een maand na het omstreden voorval met Eickhof. Ik blijf de wijze waarop Huygens toen over mij schreef niet netjes vinden. En ik koop De Groene wekelijks los, dan heb ik hem sneller.

NICO HAASBROEK,

Rotterdam