Bruin en Groen in België

Uw redacteur Aart Brouwer slaat in zijn commentaar «Bruin en Groen in België» (De Groene van 14 oktober) de nagel op de kop als hij beweert dat politieke partijen elkaars programma overnemen. En de partij die eveneens winst gemaakt heeft bij de verkiezingen in Vlaanderen omdat zij reeds enkele programmapunten van het Vlaams Blok hadden overgenomen (veiligheid, het terugsturen van illegalen), de partij van eerste minister Verhofstadt, de vld, vertelt dat zij niet met het Vlaams Blok wil samengaan, maar schrikt er niet voor terug, zonder de minste schaamte, thans het hele programma van het Vlaams Blok over te nemen. De overige partijen, die zichzelf tot democratische partijen hebben uitgeroepen, hoewel geen zinnig mens in de straat hen nog gelooft, gaan verder meeregeren met de vld. Het betreft SP, Agalev en cvp. De Volksunie is uit de boot gevallen. Die zijn ze liever kwijt. Wat heeft men aan een partij die maar één zetel heeft en bestaat uit lui die beter af zijn in een circus?

Het bewijst nog maar eens dat een eigen wagen met chauffeur en de smaak van macht boven de idealen gaan.

Of de gewone mensen dat nu ervaren als hypocriet en schaamteloos, daar hebben de politici nooit van wakker gelegen.

THOMAS TRIPHON, Antwerpen
Soap

René Zwaap ging opnieuw naar de soaps kijken en «liet zijn vooroordelen voor wat ze waren», schrijft hij in «Vreemde tijden» (De Groene van 21 oktober)

Wat frappeert is de opmerkelijke slordigheid waarmee Zwaap schrijft over het onderwerp waarvoor hij zoveel dédain heeft. Te weten:

  1. Er kijken geen slordige miljoen landgenoten naar gtst, maar ruim anderhalf miljoen.

  2. De Duitse versie van gtst heeft behoudens de titel geen enkele verwantschap met de Nederlandse versie en is dus geenszins een Nederlands product, zoals Zwaap beweert.

  3. Onderweg naar morgen is niet door de commerciële concurrenten van rtl op de buis geslingerd. onm is begonnen bij de publieke sector op Net2 (Veronica/Tros) alvorens het met Veronica meeging toen deze omroep commercieel werd.

  4. De soapfabriek van Rogier Proper is sinds twee jaar in handen van Ende mol, heet ScriptStudio en produceert meer aan tv-drama dan soaps alleen.

  5. gtst en onm opereren geheel los van elkaar en worden dus niet zoals Zwaap beweert door dezelfde schrijvers geschreven.

  6. onm en Goudkust zijn geen gtst-klonen die met laatstgenoemde verbeten concurreren, maar hebben elk hun eigen dramatische premisse en bedienen doelbewust een geheel andere kijkersgroep dan gtst.

  7. Het schandaal over de hoofdrolspeler die te intiem werd met zijn medespelers vond niet plaats op de set van onm maar bij Goudkust.

  8. De door Zwaap geconstateerde publicitaire paardenmiddelen om dit incident ten gunste van Goudkust te benutten komen slechts van de ontslagen hoofdrolspeler. Endemol heeft uit piëteit met de medespelers er nadrukkelijk het zwijgen toe gedaan.

M.G. BELDERINK, directeur ScriptStudio