Von Horvath
Een toneelrecensent die zijn afschuw over een voorstelling uitspreekt namens een overleden schrijver (De Groene van 13 mei) verkeert zelf ook vaak in staat van ontbinding. Loek Zonneveld meende in de huid te moeten kruipen van de 62 jaar geleden overleden Ödon von Horvath om regisseur Guy Cassiers terecht te wijzen. Deze valse maskerade is uiterst ongepast. Kennelijk vertrouwt Zonneveld het gewicht van zijn eigen woorden niet meer en meent hij daar een oud schrijverslijk voor te moeten opgraven, die vragen stelt als: «Bent uzelf overigens wel eens stomdronken geweest?» of: «Houdt u eigenlijk nog wel van toneel?» Niet bijzonder boeiend, maar kennelijk vragen die de recensent in vermomming bezighouden. Het ware beter geweest om gewoon over de voorstelling te schrijven. Het nieuwe kunstenplan komt eraan. Een mooi tijdstip om de hele recensentenfamilie Zonneveld-Buys-Janssen te vervangen en ruimte te geven aan frisse kritische stemmen.
JAN VAN DER MAST, Delft