Dat deze bonthandelaar, die leeft van de onderdrukking en uitbuiting van pelsdieren die voor hun vacht opgesloten worden in enge kooien en uiteindelijk vergast of anaal geëlektrocuteerd, de dierenrechtenfilosofie niet omarmt, lijkt mij in deze optiek duidelijk. Dat hij op een pseudo-filosofische en ononderbouwde manier een wanhopige poging waagt de dierenrechtenfilosofie in diskrediet te brengen, is een andere zaak.
Dierenrechtenactivisten zijn er niet, zoals Parmentier meent, op uit ‘om het mensdom ondergeschikt te maken aan het dierenrijk’. Wat zij wel willen, is in de traditie van de burger- en vrouwenrechtenbeweging, maar dan nog een stapje verder, de morele gemeenschap uitbreiden met individuen van een andere soort: dieren die pijn en genot kunnen voelen, dieren die verlangens en verwachtingen hebben, die het recht hebben een natuurlijke dood te sterven, en niet een ellendige vroegtijdige in een laboratorium, de bio-industrie of een bontfarm. Dierenrechtenactivisten zijn geen mensenhaters. Zij willen gewoonweg een betere wereld voor mens, natuur én dier, die niet gestoeld is op de uitbuiting en onderdrukking van een van deze laatste drie.
Voorburg, BENJAMIN LOISON
Dieren (6)
Allerwegen wordt verondersteld dat de zogeheten scharrelvarkenshouderij iets heel anders is dan de gangbare varkenshouderij. Dat is volstrekt onjuist. Ook in de scharrelvarkenshouderij gaat het erom dat een fokzeug zo veel mogelijk biggen produceert en dat het vleesvarken op een leeftijd van ongeveer 26 weken wordt geslacht.
Bij een discussie over een probleem is het altijd interessant om te zien dat er belanghebbende partijen zijn die zich niet in de discussie mengen. Meestal doen zij er het stilzwijgen toe omdat zij al klaar zijn voor de toekomst. In dit geval de uitvoering van het plan van Van Aartsen.
De eerste partij die zich niet in de discussie mengt, wordt gevormd door de zeer grote varkenshouders, van wie een deel satellietstallen heeft in Oost-Europa. Zij moeten nu ook deelnemen aan de generieke korting, maar zij weten dat over pakweg twee jaar de varkensrechten van de kleine varkensbedrijven die failliet gaan voor veel minder geld kunnen worden opgekocht dan de huidige fosfaat- en ammoniakproductierechten. De plannen van Van Aartsen zijn mede door hen ontwikkeld.
Roermond, A. WEVER
Lenin of Hitler (4)
Om fascisten naïeve idealisten te noemen, zoals de heer W. Gerth uit Sellingen doet in zijn ingezonden brief in De Groene van 7 januari, gaat mij echt te ver. Een idealist is iemand die in een ideaal gelooft, en een ideaal is dat wat wij ons als het mooiste en beste voorstellen. Misschien kan iemand mij uitleggen wat er zo naïef, zo kinderlijk mooi is aan het fascisme.